Mercidabık Savaşı


  • Memlukler ile Osmanlı arasında gerçekleşmiştir.
  • Memluk sultanı Kansu Gavri idi.
  • Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim idi.
  • Osmanlının Orta doğu egemenliğini genişletme politikası Kansu Gavri'yi önlem almaya yöneltmiştir.

(Kansu Gavri )
  • Kansu Gavri'nin elli bin kişilik ordu ile Halep dolaylarına gelmesi savaş nedeni sayılmıştır.
  • Savaş 24 Ağustos 1516 Osmanlı zaferi ile sonuçlanmıştır.

  • Kazanılan zafer hilafetin Osmanlıya geçme yolunun açılmasına sebep oldu.
  • Doğuda Osmanlı Devletinin son rakibi Mısır-Memluk Devleti ortadan kaldırılma safhasına getirildi.
  • Suriye, Lübnan ve Filistin Osmanlı hakimiyetine girdi.
  • Güneydoğu Anadolu'nun zapt edilmesiyle Anadolu da Türk birliği tamamlandı.


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Yol yoksa

Kılavuz Sensin