Belgrad ve Mohaç

Belgrad'ın Fethi

Kanuni Sultan Süleyman tahta oturunca Osmanlının yönü Batıya yönelmişti.
Macaristan'ı vergiye bağlamak üzere gönderilen Behram Çavuş adlı elçinin Kral II.Layoş tarafından katledilmesi seferin yönünü belli etti.
18 Mayıs 1521 de Kanuni Sultan Süleyman Belgrad'ın fethi için İstanbul'dan yola çıktı.
1 Ağustos ta kuşatma başladı 29 Ağustos'a kadar mücadele edildi ve 29 Ağustos 1521 de başka çarelerinin kalmadığını anladılar ve kapıları açtılar.
Böylelikle Belgrad'ın fethi gerçekleşmiş oldu.
Belgrad Avrupa seferlerinde önemli bir üs oldu ve Darü'l Cihad adını aldı.


                                    Mohaç Meydan Savaşı
  • 29 Ağustos 1526'da Osmanlılar ile Macarlar arasında gerçekleşmiştir.
  • Macar Kralı II.Layoş Osmanlı Hükümdarı Kanuni Sultan Süleyman.

(II.Layoş)

  • Macarların Osmanlı Devletini sürekli rahatsız etmesi ve Almanların esir ettiği Fransa Kralı Fransuva'nın annesinin yardım isteği üzerine Kanuni Sultan Süleyman sefere çıktı.
  • 29 Ağustos 1526 yılında yapılan savaş, tarihin en kısa meydan muharebesi olma özelliğini taşır yaklaşık iki saat sürmüş ve Macar ordusu imha edilmiştir. 

  • Kral Layoş Karasu bataklığında boğulmuştur.

  • Osmanlı bu savaşla Avrupa da öteden beri Osmanlılara karşı Hristiyanlığın en güçlü müdafaa hattını kırmış oldu.
  • Macaristan Osmanlı Devletine bağımlı bir krallık haline gelmiştir.
  • Macar Krallığına Jan Zapolya getirilmiştir.

                                                                  (Jan Zapolya)

  

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Yol yoksa

Kılavuz Sensin