Cannae Savaşı

Bugün Tunus sınırları icinde kalan Kartaca, eski bir Fenike kolonisidir. M.Ö.6. Yüzyil sonlarından itibaren Romalılar ile iyi ilişkiler içerisinde olan bir kent devletiydi. Romalılar Kartacalilara Pön olarak adlandirirlardi.
Kartacalilarin zamanla büyüyüp güçlenmeleri üzerine ticaret alanında Akdeniz'de kendini hissettirmeye başlamıştır bu durum Romanın dikkatinden kaçmamıştır. Romalıların Güney İtalya da egemenlik kurma girişimleri Kartacalilari rahatsız etmiştir, iki devletin siyasal ve ekonomik çıkarları doğrultusunda savaş kaçınılmaz olmuştur.
1.Kartaca savaşlarında Roma kazanmıştır.
Savaşları diyorum çünkü 23 yıl sürecek bir savaş dönemidir bu savaş dönemi ve birden fazla savaş olmuştur.

Cannae Savaşı Hannibal ve Roma arasında olan bir savaştır.
M.Ö.218-201 arasında ikinci Kartaca Savaşı dönemidir. Savaş nedeni Kartaca'da güçlenen Hannibal'in Romanın müttefiki olan Sagantumu kuşatmış olmasıdır bunun üzerin e 2.Kartaca savaşı dönemi başlamıştır. 
Hannibal Romalıları önce Trasimenus mevkiinde yenmiştir. 
M.Ö.216'da Paulus ve Tarrentius büyük bir ordu ile Hannibal'in üzerine yürümüşler ve Apulia'daki Cannae mevkiinde yapılan savaşta Hannibal karşısında yenilgiye uğramışlardır.
Hannibal savaşı uyguladığı taktik ve askerlerin tecrübesiyle kazanmıştır. Kartaca ne kadar zafer kazansa da M.Ö.202 de Scipio Hannibal ı Zama mevkiinde yenmiştir ve Hannibal kaçmıştır.
Bu savaşların devamında Kartaca yenilmiştir. Kartaca savaşları Romaya Akdenizin egemeni olma imkanı sağlamıştır.


Hannibal Kartacali politikacı ve generaldir. M.Ö.247 ile M.Ö.183 arasında yaşamıştır. Hamilcar Barkanin oğludur. M.Ö.183'de Romalılara teslim edileceğini anlayınca yüzüğünde bulunan zehir ile intihar etti.


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Yol yoksa

Kılavuz Sensin