Mahpeyker Kösem Valide Sultan

Valide-i Şehide 


 • Asıl adının Anastasya olduğu belirtilir.
 • 1.Ahmed'in eşidir.

(I.Ahmed)
 • 4.Murad ve Sultan İbrahim'in validesidir.
 • Kösem Sultan kocası vefat edince Topkapı Sarayından ayrılmış Beyazıt'taki Eski Saraya gönderilmiştir. 1.Mustafa ve 2.Osman'ın saltanatları sürecinde altı yıl Eski Saray da kalmıştır.
 • 10 Eylül 1623 tarihinde oğlu 4.Murad'ın tahta çıkışı ile Topkapı Sarayına yerleşmiştir.

                                                                         (IV.Murad)

 • 4.Murad'ın yaşı küçük olduğu için Kösem Sultan naibe-i saltanat olarak devlet idaresinde yerini almıştır.
 • 4.Murad mutlak idareyi eline alana kadar Kösem Sultan naibelik makamında bulunmuştur.
 • 8 Şubat 1640 tarihinde 4.Murad'ın vefatı üzerine diğer oğlu Şehzade İbrahim tahta geçmiş ve Kösem Sultan tekrardan naibe-i saltanat olarak devlet işlerinde etkili olmuştur. 

                                                                     (I.İbrahim)

 • 8 Ağustos 1648 de Sultan İbrahim tahtan indirilmiş 4.Mehmed saltanata getirilmiştir. Kösem Sultanın geleneğe göre Eski Saraya gitmesi gerekirken yılların vermiş olduğu tecrübeden dolayı Harem de kalmıştır. Torunun saltanatında valide-i muazzama olarak devlet işlerinde etkili olmuştur.
 • Gelini Turhan Sultan ile aralarında ikilik yaşanmıştır.

                                                                   (Turhan Sultan)

 • 2 Eylül 1651 gecesi Kösem Valide Sultan Lala  Süleyman Ağa ve taraftarları tarafından  perde ipiyle boğularak öldürülmüştür.


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Amacına giden yolda insanları kullanma !!!

Dayatılanı Yapma !!!

Lütuftan Doğan Işık