II. Mahmud

20 Temmuz 1785 doğmuştur II.Mahmud.

1803-39 arasındaki hükümdarlığı döneminde Tanzimat reformları yapmıştır.
Osmanlı Devleti' ndeki ilk kıyafet kanunu II.Mahmud döneminde yaptırılmıştır. 1828 Kıyafet Nizamnamesi ile sarık, kavuk ve biniş giyilmesini yasaklayıp, ceket, pantolon ve fes giyilmesi kuralını getirmiştir.
Vaka-i Hayriye olarak bilinen Yeniçeri Ocağının kaldırılışı II.Mahmud dönemindedir 1826 yılındadır.
Bir çok ıslahat yapmıştır bunlardan bazıları; Asakir-i Muhammediye adı verilen bir ordu kurulmuştur, Askeri Bando kurulmuştur (Mızıka-i Hümayun), ilk nüfus sayımı yapılmıştır(sadece erkekler sayılmıştır, askeri ve ekonomik amaçlıdır), Devlet dairelerine padişahın resmi astırılmıştır, İlköğretim İstanbul da zorunlu kılınmıştır, İlk defa Avrupa'ya öğrenci gönderilmiştir, Yerli mallar özendirilmiştir, İngiltere ile yapılan Balta Limanı Ticaret Antlaşması ekonomiyi olumsuz etkilemiştir...

1808 yılında Senedi İttifak imzalanmıştır. Osmanlı tarihinde padişahın otoritesi ilk defa sınırlanmıştır.
Bunun nedeni ayanların başlarına buyruk hareket etmeleri nedeniyle bundan rahatsız olan II.Mahmud Senedi İttifak imzalanmasına karar vermiştir.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Yol yoksa

Kılavuz Sensin